MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Wspomaganie dolnyśląsk > Szkolenia zakończyły się z dniem 30.11.2019 roku

Szkolenia zakończyły się z dniem 30.11.2019 roku

Po zakończeniu szkoleń każdy uczestnik projektu zorganizował proces wspomagania w placówce, w której jest zatrudniony (tj. od diagnozy potrzeb rozwojowych danej placówki, poprzez przeprowadzenie działań niezbędnych do zaspokojenia tych potrzeb).

Proces wspomagania został realizowany z wykorzystaniem pracowników systemu wspomagania (placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologicznopedagogicznych i bibliotek pedagogicznych), którzy zostali przeszkoleni w ramach projektu PO KL „System doskonalenia n-li” i wdrożonego do systemu oświaty przepisami rozporządzenia MEN.

.