Aktualności

Szkolenia zakończyły się z dniem 30.11.2019 roku

Po zakończeniu szkoleń każdy uczestnik projektu zorganizował proces wspomagania w placówce, w której jest zatrudniony (tj. od diagnozy potrzeb rozwojowych danej placówki, poprzez przeprowadzenie działań niezbędnych do zaspokojenia tych potrzeb). Proces wspomagania został realizowany z wykorzystaniem pracowników systemu wspomagania (placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologicznopedagogicznych i bibliotek pedagogicznych), którzy zostali przeszkoleni w ramach projektu PO KL […]

CZYTAJ WIECEJ

Rozeznanie rynku na świadczenie merytorycznych usług eksperta ds. doradztwa

10 grudzień 2019 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu zbadania oferty rynkowej oraz wyboru Wykonawcy merytorycznych usług eksperta ds. doradztwa w ramach projektu. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » • załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy » • załącznik nr 2 Pakiet przykładowych rozwiązań » • załącznik nr 3 Formularz oferty » […]

CZYTAJ WIECEJ

Rozpoczęcie II etapu Projektu

1 grudzień 2019 Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem zadania numer I, tj. „SZKOLENIA STACJONARNE” w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się zadanie numer II w projekcie „DORADZTWO I WSPOMAGANIE W SIECI” (tj. przeprowadzenie doradztwa w ramach Projektu […]

CZYTAJ WIECEJ

Adresaci projketu

Szanowni Państwo, Informujemy, że w ramach projektu „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”, mogą brać udział Placówki Doskonalenia Zawodowego, Punkty Przedszkolne, Centra Kształcenia Ustawicznego, Niepubliczne Placówki Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowe Domy Kultury – dotyczy kadry zarządzającej: dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych lub kierowników świetlic szkolnych. Każda z placówek może oddelegować na szkolenie jedynie jednego pracownika. Jednocześnie zachęcamy […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

13 listopad 2018 W związku z realizacją projektu „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/Uczestniczek Projektu. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » Załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy » […]

CZYTAJ WIECEJ